STÓRÁIL & MEASCADH
A row of wooden whiskey barrels, moodily lit.
BAISCEANNA BEAGA D’FHUISCÍ BLASTA ÉIREANNACHA, Á MEASCADH GO CÚRAMACH CHUN TIONCHAR NA MÓNA AGUS AIMSIR CHÓSTA CHONAMARA A LÉIRIÚ
AG TEACHT GO LUATH...